szukaj
o firmie nasza misja oferta aktualności kontakt


Nasza misja


W każdym projekcie poszukujemy sposobów na wzrost sprzedaży i poprawę rentowności firm naszych klientów. Udzielamy kompetentnej i skutecznej pomocy przedsiębiorcom w realizacji różnorodnych przedsięwzięć zmierzających do umocnienia ich pozycji rynkowej.

CKM Gordion realizuje swoją misję poprzez:

Pomoc firmom w kształtowaniu ich strategii, unowocześnianiu metod zarządzania i organizacji oraz w sprawnej realizacji różnorodnych projektów.


Nasze zasady współpracy z Klientem:

Każdego Klienta i każde zlecenie traktujemy bardzo indywidualnie. W trosce o najlepszy efekt naszej pomocy w większości projektów wyróżniamy istotne etapy:

Analiza wstępna:

Zaczynając współpracę dokonujemy wstępnej analizy oczekiwań i uwarunkowań otaczającego rynku oraz dokonujemy analizy zastanego potencjału firmy. Na tej podstawie precyzujemy cele i dobieramy optymalne metody działania.

Działanie:

Znając już oczekiwania i cel projektu dokonujemy wnikliwej i rzeczowej analizy problemu. Wykorzystujemy nowoczesne metody badawcze i analityczne. Stosujemy klasyczne sprawdzone metody i narzędzia. Na każdym etapie projektu ściśle współpracujemy z Klientem. Opracowujemy najkorzystniejsze rozwiązanie i najskuteczniejszą drogę do osiągnięcia zamierzonego celu.

Efekty:

Optymalne rozwiązania w szczególności w zakresie: ekonomicznym, technicznym, organizacyjnym. Doradztwo nie musi kończyć się na przedstawieniu dobrego sposobu rozwiązania problemu. CKM Gordion gotowy jest do pełnego wdrożenia proponowanych rozwiązań. Nie pozostawiamy klienta z opracowanym projektem ale też chętnie wspieramy klienta podczas wdrożenia oraz monitorujemy efekty po wdrożeniu. Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość i skuteczność naszej pracy. Chcemy być współautorami sukcesu naszych Klientów.