szukaj
o firmie nasza misja oferta aktualności kontakt


Nasza oferta


miniaturka
Doradztwo strategiczne
Doradztwo organizacyjne
Funkcje wsparcia core businessu
Projekty restrukturyzacyjne
Doradztwo inwestycyjne
Zarządzanie projektami
Doradztwo w zakresie energii odnawialnej
Doradztwo w zakresie gospodarki komunalnej
Doradztwo w zakresie elektroenergetyki
Organizacja specjalistycznych szkoleń


Doradztwo strategiczne


Na współczesnym rynku każdy podmiot powinien mieć określoną strategię rozwoju, która wyznacza kierunki działań i ma zasadniczy wpływ na pozostałe sfery aktywności firmy. Osiągnięcie sukcesu w biznesie wymaga od zarządu spółki właściwego określenia i przekazania wizji oraz misji firmy, dzięki czemu możliwe jest właściwe zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem.

Zmiany własnościowe, organizacyjne czy rynkowe powodują, że strategia rynkowa firmy, podlegając modyfikacjom, powinna nieustannie uwzględniać te procesy.

CKM Gordion wspiera zarządy spółek przy określaniu aktualnego i pożądanego miejsca prowadzonych przez nie firm na rynku. W tym celu wspólnie dokonujemy bieżącej oceny rynku i konkurencji, wskazując możliwe kierunki oraz optymalne sposoby rozwoju firmy.

Doradzając swoim Klientom, zajmujemy się takimi działaniami jak:
  • weryfikacja i aktualizacja strategii,
  • planowanie strategiczne,
  • opracowaniem nowej strategii przedsiębiorstwa bądź grupy kapitałowej,
  • wsparciem we wdrażaniu strategii ( tworzenie planów działań operacyjnych).
Doradztwo strategiczne

powrót do listy