szukaj
o firmie nasza misja oferta aktualności kontakt


Nasza oferta


miniaturka
Doradztwo strategiczne
Doradztwo organizacyjne
Funkcje wsparcia core businessu
Projekty restrukturyzacyjne
Doradztwo inwestycyjne
Zarządzanie projektami
Doradztwo w zakresie energii odnawialnej
Doradztwo w zakresie gospodarki komunalnej
Doradztwo w zakresie elektroenergetyki
Organizacja specjalistycznych szkoleń
Wiedza i przepływ informacji stają się kluczowymi elementami wpływającymi na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jego pozycję rynkową.

CKM Gordion wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom naszych Klientów organizuje szkolenia i sympozja obejmujące swoją tematyką przytoczone poniżej zagadnienia, w zakresie których posiadamy wysokie kompetencje. Skorzystanie z naszej oferty pozwoli Państwu nie tylko na zapoznanie się ze stanem aktualnej wiedzy z danej dziedziny, lecz również stworzy możliwość kontaktu z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny, co stanowi zazwyczaj zalążek dalszej owocnej współpracy.

Wspieramy swoich Klientów organizując specjalistyczne szkolenia w takich dziedzinach jak:
 • budowa strategii przedsiębiorstwa,
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zmianą,
 • energia odnawialna/ biomasa,
 • ochrona środowiska: gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna,
 • elektroenergetyka: gospodarka emisjami CO2, węglem, popiołami i reagipsem,
 • energia odnawialna (inwestycje w OŹE,
 • wybrane aspekty gospodarki komunalnej,
 • pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych,
 • New Connect.

powrót do listy