szukaj
o firmie nasza misja oferta aktualności kontakt


Nasza oferta


miniaturka
Doradztwo strategiczne
Doradztwo organizacyjne
Funkcje wsparcia core businessu
Projekty restrukturyzacyjne
Doradztwo inwestycyjne
Zarządzanie projektami
Doradztwo w zakresie energii odnawialnej
Doradztwo w zakresie gospodarki komunalnej
Doradztwo w zakresie elektroenergetyki
Organizacja specjalistycznych szkoleń


Organizacja specjalistycznych szkoleń„


Wiedza i przepływ informacji stają się kluczowymi elementami wpływającymi na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jego pozycję rynkową.

CKM Gordion wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom naszych Klientów organizuje szkolenia specjalistyczne i sympozja obejmujące swoją tematyką przytoczone poniżej zagadnienia, w zakresie których posiadamy wysokie kompetencje. Skorzystanie z naszej oferty pozwoli Państwu nie tylko na zapoznanie się ze stanem aktualnej wiedzy z danej dziedziny, lecz również stworzy możliwość kontaktu z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny, co stanowi zazwyczaj zalążek dalszej owocnej współpracy.

Wspieramy swoich Klientów organizując specjalistyczne szkolenia w takich dziedzinach jak:
 • budowa strategii przedsiębiorstwa
 • organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zmianą
 • energia odnawialna / biomasa
 • ochrona środowiska: gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
 • elektroenergetyka: gospodarka emisjami CO2, węglem, popiołami i reagipsem
 • energia odnawialna (inwestycje w OŹE),
 • wybrane aspekty gospodarki komunalnej
 • pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych
 • New Connect
Organizacja specjalistycznych szkoleń„

powrót do listy