szukaj
o firmie nasza misja oferta aktualności kontakt


O firmie


CKM Gordion jest wyspecjalizowaną firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz instytucji oraz średnich i dużych firm. Doradzamy firmom o zróżnicowanym profilu działalności a metody działania i zakres oferty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego zamawiającego.

Podstawowy profil i cele działalności firmy:

- Dostarczanie Klientom profesjonalnych rozwiązań w zakresie zwiększenia sprzedaży, wzrostu rentowności, aktualizacji strategii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa,

- realizacja projektów inwestycyjnych w elektroenergetyce, w szczególności w
zakresie budowy instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych
oraz w zakresie organizacji rynku paliw odnawialnych,


- realizacja projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska w szczególności
inwestycji komunalnych w zakresie oczyszczania ścieków, infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej, gospodarki odpadami itp.,


- pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy pomocowych na realizację projektów
inwestycyjnych i rozwojowych.


Rzetelne i profesjonalne usługi doradcze, poprzedzone audytem, mają na celu poprawę funkcjonowania podmiotu rynku i zwiększenie jego konkurencyjności.

Nasze doradztwo nie musi kończyć się na przedstawieniu sposobu rozwiązania problemu. CKM Gordion nastawiony jest na pełne wdrożenie proponowanych rozwiązań w każdym obszarze działalności firmy w tym wdrożenia organizacyjne oraz inwestycyjne.

Siłą CKM Gordion jest interdyscyplinarny zespół doświadczonych specjalistów i konsultantów, którzy zawsze osiągają zamierzony przez Klienta cel.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000276574, NIP: 522-284-04-18, Kapitał zakładowy: 560 000 PLN